Skip to content

AKTUÁLNE INFORMÁCIE A OPATRENIA:

(na základe VYHLÁŠKY č.240 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok):

od 15.11.2021:

V zmysle Vyhlášky č. 240 §2 bod č.3 písm e.) a g.) (Okres Partizánske sa nachádza vo fáze: Ohrozenia 3. stupňa) sú pre verejnosť:

TERMÁLY MALÉ BIELICE ZATVORENÉ

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A REŠPEKTOVANIE NARIADENÍ